ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Διαθέτουμε τα πάντα γύρω από τον εξοπλισμό πυρόσβεσης, ακόμα και τα πιο εξειδικευμένα και εξελιγμένα υλικά .

Η ADM συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους ειδών πυρόσβεσης και μπορούμε να καλύψουμε πλήρως της ανάγκες του κτηρίου σας με τον πυροσβεστικό εξοπλισμό που απαιτείται από την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

Ενδεικτικά διαθέτουμε :

-Πυροσβεστικές φωλιές πιστοποιημένες κατά ΕΝ672-1
-Πυροσβεστικά ερμάρια απλού υδροδοτικού δικτύου
-Σταθμούς εργαλείων
-Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής
-Πυράντοχες κουβέρτες
-Μάνικες και ρακόρ storz
-Ατομικό εξοπλισμό όπως πυράντοχες στολές .