ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Ειδικευόμαστε στον εφοδιασμό ξενοδοχειακών, εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων με πυροσβεστήρες εγκεκριμένους σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και την Εθνική Νομοθεσία.

Διαθέτουμε πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων σύμφωνα με την ΚΥΑ618,από τον Ελεγκτικό Φορέα ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε ,με αριθμό πιστοποίησης MIRTEC1-00-9411CER11.7071900135.

Ειδικοί στην πυροπροστασία

Ως ειδικοί στην πυροπροστασία, διαθέτουμε πυροσβεστήρες υψηλής ποιότητας και από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του είδους, διασφαλίζοντας σας την απόλυτη ποιότητα και αξιοπιστία ανά πάσα στιγμή.

Η ΚΥΑ 618 ορίζει ως πυροσβεστήρες τις φορητές και τροχήλατες συσκευές που περιέχουν κατασβεστικό υλικό το οποίο υπό τη δράση πίεσης μπορεί να εξαχθεί και να κατευθυνθεί προς τη φωτιά. Προσοχή πρέπει να δίνεται από τους μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων στην διαφορά μεταξύ των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ618, και τις φιάλες των μονίμων συστημάτων κατάσβεσης, οι οποίες δεν είναι πυροσβεστήρες αλλά μέρος ενός συστήματος και δεν εμπίπτουν στις ίδιες οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την συντήρησή τους.

Καθώς υπάρχουν πολλά είδη πυρκαγιών, η κάθε μία με βάση την αιτία ανάφλεξης, υπάρχουν και οι αντίστοιχων τύποι πυροσβεστήρων σχεδιασμένοι ειδικά για κάθε αιτία πυρκαγιάς.

ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Σκόνης
Wet Chemical
Αφρού
CO2
F-class
Νερού

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα απαιτούν την τοποθέτηση πυροσβεστήρων στα κτίρια σε προσβάσιμα σημεία, οδούς διαφυγής και χώρους υψηλής επικινδυνότητας. Με την εμπειρία μας στην πυροπροστασία και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σας, αναλαμβάνουμε να τοποθετήσουμε τους πυροσβεστήρες σας στις κατάλληλες θέσεις και σύμφωνα με την μελέτη ενεργητική πυροπροστασία της ιδιοκτησίας σας. Η ασφάλεια και η λειτουργικότητα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών μας.