ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΩΝ

Τα υλικά πυροφραγμών είναι πλέων απαραίτητα και η εφαρμογή τους υποχρεωτική σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις κατά τη φάση της κατασκευής σύμφωνα με την μελέτη παθητικής πυροπροστασίας.

Είμαστε από της εταιρείες που ενημερώνουμε τους πελάτες μας για την ανάγκη εφαρμογής αυτών των υλικών στις εγκαταστάσεις πυράντοχων θυρών, σε οδεύσεις καλωδιώσεων και σωληνώσεων και γενικά σε οπουδήποτε σημεία μεταξύ πυροδιαμερισμάτων όπου θα πρέπει να υπάρχει πυροφραγμός.

Πρόκειται για πυράντοχα υλικά σφράγισης και πυροφραγμών όπως πυροδιαγράγματα, διογκούμενα μαξιλάρια, κολάρα στραγγαλισμού σωληνώσεων, επικαλύψεις καλωδίων, πυράντοχους στόκους, μαστίχες και διογκούμενους αφρούς.

 

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οίκους όπως :
KBS
WURT
HILTI

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ :