Προϊοντα

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα προϊόντων παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας

Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την ασφάλεια στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας σας, ωστόσο δεν είναι εύκολο να τη θεωρήσετε δεδομένη. Είναι αυτονόητο ότι οι επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς μπορεί να είναι απολύτως καταστροφικές, επομένως είναι φυσικό να θέλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τα υπάρχοντά μας για τα οποία έχουμε εργαστεί σκληρά. Δεν είναι μόνο ανθρώπινο ένστικτο, είναι νόμος για τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες να τηρούν τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Εάν έχετε ερευνήσει το φάκελο πυροπροστασίας για την επιχείρησή σας, είναι πιθανό να έχετε ήδη συναντήσει τους όρους ενεργητική και παθητική πυροπροστασία.

Εδώ θα εξηγήσουμε τη διαφορά μεταξύ ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας και θα σας δώσουμε μια επισκόπηση μέσων πυροπροστασίας που προσφέρει η ADM.

Η ADM διαθέτει τεχνογνωσία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υλικών και υπηρεσιών πυρασφάλειας σε πελάτες, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη την Ελλάδα, που αναζητούν λύσεις ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας:

Με βασικούς τους όρους, η ενεργή πυροπροστασία αφορά τον εντοπισμό και την καταστολή μιας πυρκαγιάς καθώς και τα μέσα διαφυγής από αυτή. Ενώ η παθητική πυροπροστασία αφορά τους τρόπους περιορισμού της φωτιάς και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της.

Χρειάζεται συνδυασμός ενεργητικών και παθητικών συστημάτων πυροπροστασίας  για την πρόληψη, τον εντοπισμό και ειδοποίηση, τον περιορισμό και την πιθανή καταστολή μιας αναπτυσσόμενης πυρκαγιάς. Παθητική και Ενεργητική πυροπροστασία  συμπληρώνουν η μία την άλλη και οι δύο λειτουργούν ταυτόχρονα και παράλληλα μεταξύ τους.

Ας δούμε τι σημαίνει όλο αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες…
Μια πιο προσεκτική ματιά στην ενεργητική πυροπροστασία

Η ενεργητική πυροπροστασία απαιτεί τη λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την ειδοποίηση, τη διακοπή ή τον περιορισμό μιας πυρκαγιάς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ένα άτομο που κάνει μια ενέργεια, όπως η χρήση φορητού πυροσβεστήρα ή μπορεί να είναι ένας ανιχνευτής καπνού που ενεργοποιεί συναγερμό ή ένα αυτόματο σύστημα κατάσβεσης. 

Τα προϊόντα που ανήκουν στην ενεργητική  πυροπροστασία περιλαμβάνουν:

 Συστήματα ανίχνευσης & συναγερμού πυρκαγιάς – Τα καλά συντηρημένα συστήματα πυρανίχνευσης έχουν σχεδιαστεί για να ανιχνεύουν έγκαιρα την πυρκαγιά για να γίνει εφικτή η γρήγορη εκκένωση ενός χώρου . 

Φωτισμός έκτακτης ανάγκης – για χρήση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος όπου θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα.

 Συστήματα κατάσβεσης, πυρόσβεσης και καταιονισμού – συστήματα που περιέχουν είτε CO2 ή άλλα αδρανή αέρια, αφρό ή νερό. 

Πυροσβεστικές φωλιές και κρουνοί–  χρησιμοποιούνται από εκπαιδευμένα άτομα ή την πυροσβεστική υπηρεσία για τον περιορισμό πυρκαγιών, απαιτούν συγκεκριμένο ρυθμό ροής και πίεση νερού. 

Φορητοί πυροσβεστήρες – υπάρχουν διάφοροι τύποι πυροσβεστήρων για χρήση σε διαφορετικούς τύπους πυρκαγιών. Απαιτείται εκπαίδευση για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε σωστά τους πυροσβεστήρες. 

Μάθετε περισσότερα για τις προϊόντα ενεργητικής πυροπροστασίας της ADM. 

Μια πιο προσεκτική ματιά στην παθητική πυροπροστασία

Ο στόχος της παθητικής πυροπροστασίας είναι να αποτρέψει την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς σε ένα κτίριο. Τα υλικά παθητικής πυροπροστασίας δεν απαιτούν απαραίτητα επέμβαση από τον χρήστη σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά αποτελούν υποδομές ενός κτηρίου που πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και εγκατασταθεί σωστά. 

Η παθητική πυροπροστασία είναι ένα ζωτικό στοιχείο της στρατηγικής πυρασφάλειας του κτιρίου. Ο ρόλος της είναι πρωταρχικός στην προστασία των ανθρώπων, καθώς και στον περιορισμό των ζημιών στα κτίρια και στο περιεχόμενό τους από φωτιά και καπνό.

 Παρά το όνομά «παθητική πυροπροστασία», τα υλικά και τα συστήματα αυτά πρέπει να υπόκεινται σε τακτικές δοκιμές και συντήρηση για να εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά. 

Υπάρχουν πολλά προϊόντα που εντάσσονται στην παθητική πυροπροστασία όπως : 

Πόρτες πυρασφάλειας – οι οποίες μπορούν να επιβραδύνουν την εξάπλωση της φωτιάς ή του καπνού σε ένα κτίριο, επιτρέποντας περισσότερο χρόνο για εκκένωση. 

Υλικά πυροφραγμών – διασφαλίζουν ότι οι τοίχοι, τα δάπεδα και οι οροφές έχουν συνεχή αντίσταση στη φωτιά για να βοηθήσουν στον περιορισμό του μεγέθους και της εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. 

Πυροκουρτίνες – ασφαλής, διακριτική και οικονομική εναλλακτική λύση για το αυτόματο κλείσιμο πυροδιαμερισμάτων που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. 

Πυροδιαφράγματα και στραγγαλιστές– εγκαθίστανται εκεί όπου αγωγοί από το σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού ή κλιματισμού περνούν μέσα από τοίχους ή δάπεδα και μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, 

Μάθετε περισσότερα για τις προϊόντα παθητικής πυροπροστασίας της ADM. 

Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την ασφάλεια στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας σας, ωστόσο είναι εύκολο να τη θεωρήσετε δεδομένη. Είναι αυτονόητο ότι οι επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς μπορεί να είναι απολύτως καταστροφικές, επομένως είναι φυσικό να θέλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τα υπάρχοντά μας για τα οποία έχουμε εργαστεί σκληρά. Δεν είναι μόνο ανθρώπινο ένστικτο, είναι νόμος για τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες να θεσπίσουν σχετικά μέτρα πυρασφάλειας.

Εάν ερευνάτε τις ανάγκες πυροπροστασίας για την επιχείρησή σας, είναι πιθανό να έχετε ήδη συναντήσει τους όρους ενεργητική και παθητική πυροπροστασία κατά την έρευνά σας.

Εδώ θα εξηγήσουμε τη διαφορά μεταξύ ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας και θα σας δώσουμε μια επισκόπηση μέσων πυροπροστασίας που προσφέρει η ADM.

Η ADM διαθέτει τεχνογνωσία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υλικών και υπηρεσιών πυρασφάλειας σε πελάτες, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη την Ελλάδα, που αναζητούν λύσεις ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας:

Με βασικούς όρους, η ενεργή πυροπροστασία αφορά τον εντοπισμό και την καταστολή μιας πυρκαγιάς καθώς και τη διαφυγή από αυτή. Ενώ η παθητική πυροπροστασία σημαίνει περιορισμό της φωτιάς και αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της.

Χρειάζεστε και ενεργητικά και παθητικά σύστηματα πυρασφάλειας που συνεργάζονται για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την ειδοποίηση, τον περιορισμό και την πιθανή καταστολή μιας αναπτυσσόμενης πυρκαγιάς. Η μία συμπληρώνει την άλλη και τα δύο συστήματα λειτουργούν ταυτόχρονα και παράλληλα μεταξύ τους.

Ας δούμε τι σημαίνει όλο αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες…

Μια πιο προσεκτική ματιά στην ενεργητική πυροπροστασία

Η ενεργή πυροπροστασία απαιτεί τη λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την ειδοποίηση, τη διακοπή ή τον περιορισμό μιας πυρκαγιάς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ένα άτομο που κάνει μια ενέργεια, όπως η χρήση φορητού πυροσβεστήρα ή μπορεί να είναι ένας ανιχνευτής καπνού που ενεργοποιεί συναγερμό ή ένα αυτόματο σύστημα κατάσβεσης. 

Τα προϊόντα που ανήκουν στην ενεργητική  πυροπροστασία περιλαμβάνουν:

 Συστήματα ανίχνευσης & συναγερμού πυρκαγιάς – Τα καλά συντηρημένα συστήματα πυρανιχνευσης έχουν σχεδιαστεί για να ανιχνεύουν έγκαιρα την πυρκαγιά για να γίνει εφικτή η γρήγορη εκκένωση ενός χώρου . 

Φωτισμός έκτακτης ανάγκης – για χρήση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος όπου θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα.

 Συστήματα πυρόσβεσης και καταιονισμού – συσκευές που περιέχουν είτε CO2, αδρανή αέρια, αφρό ή νερό. 

Πυροσβεστικές φωλιές και κρουνοί– που χρησιμοποιούνται από εκπαιδευμένα άτομα ή την πυροσβεστική υπηρεσία για τον περιορισμό πυρκαγιών, απαιτούν συγκεκριμένο ρυθμό ροής και πίεση νερού. 

Φορητοί πυροσβεστήρες – υπάρχουν διάφοροι τύποι πυροσβεστήρων για χρήση σε διαφορετικούς τύπους πυρκαγιών. Απαιτείται εκπαίδευση για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε σωστά τους πυροσβεστήρες. 

Μάθετε περισσότερα για τις προϊόντα ενεργητικής πυροπροστασίας της ADM. 

Μια πιο προσεκτική ματιά στην παθητική πυροπροστασία

Ο στόχος της παθητικής πυροπροστασίας είναι να αποτρέψει την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς σε ένα κτίριο. Τα υλικά παθητικής πυροπροστασίας δεν απαιτούν απαραίτητα επέμβαση από τον χρήστη σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά αποτελούν υποδομές ενός κτηρίου που πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και εγκατασταθεί σωστά. 

Η παθητική πυροπροστασία είναι ένα ζωτικό στοιχείο της στρατηγικής πυρασφάλειας του κτιρίου. Ο ρόλος της είναι πρωταρχικός στην προστασία των ανθρώπων, καθώς και στον περιορισμό των ζημιών στα κτίρια και στο περιεχόμενό τους από φωτιά και καπνό.

 Παρά το όνομά «παθητική πυροπροστασία», τα υλικά και τα συστήματα αυτά πρέπει να υπόκεινται σε τακτικές δοκιμές και συντήρηση για να εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά. 

Υπάρχουν πολλά προϊόντα που εντάσσονται στην παθητική πυροπροστασία όπως : 

Πόρτες πυρασφάλειας – οι οποίες μπορούν να επιβραδύνουν την εξάπλωση της φωτιάς ή του καπνού σε ένα κτίριο, επιτρέποντας περισσότερο χρόνο για εκκένωση. 

Υλικά πυροφραγμων – διασφαλίζουν ότι οι τοίχοι, τα δάπεδα και οι οροφές έχουν συνεχή αντίσταση στη φωτιά για να βοηθήσουν στον περιορισμό του μεγέθους και της εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. 

Πυροκουρτίνες – ασφαλής, διακριτική και οικονομική εναλλακτική λύση για το ατόματο κλείσιμο πυροδιαμερισμάτων που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. 

Πυροδιαφράγματα και στραγγαλιστές– εγκαθίστανται εκεί όπου αγωγοί από το σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού ή κλιματισμού περνούν μέσα από τοίχους ή δάπεδα και μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, 

Μάθετε περισσότερα για τις προϊόντα παθητικής πυροπροστασίας της ADM.