ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δεν θέλουμε μόνο να πουλήσουμε συστήματα πυροπροστασίας αλλά και να διασφαλίσουμε ότι αυτά λειτουργούν όπως πρέπει.

Η ADM εκτός από εμπορική είναι και τεχνική εταιρεία όπου ο σκοπός μας δεν είναι μόνο η πώληση υλικών πυροπροστασίας αλλά και η μελέτη, η εγκατάστασή και η συντήρησή τους.


Οι λόγοι που επιλέξαμε να παρέχουμε της παραπάνω υπηρεσίες είναι πολλοί και όλοι αποσκοπούν στην ευθύνη για τη διασφάλιση της προστασίας των ανθρώπινων ζωών και της περιουσίας των πελατών μας. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε ότι ένα σύστημα προστασίας αγοράστηκε και εγκαταστάθηκε χωρίς να είναι λειτουργικό και όμως συμβαίνει συχνά και το αντιμετωπίζουμε σε πολλές εγκαταστάσεις που καλούμαστε να ελέγξουμε.
Είμαστε υποχρεωμένοι να δρούμε με αυτό το σκεπτικό και να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διότι τα συστήματα πυροπροστασίας εγκαθίστανται υποχρεωτικά με σκοπό την διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας και υπόκεινται σε αυστηρή νομοθεσία και αυστηρά πρότυπα.
Επίσης δεν έχουν όλοι οι επαγγελματίες την άδεια να εγκαθιστούν και να συντηρούν τέτοια συστήματα αλλά μόνο οι Μηχανικοί, με ευθύνη της υπογραφής τους και της συνείδησης τους απέναντι στους πελάτες τους και στους νόμους του κράτους.
Με γνώμονα τα παραπάνω πραγματοποιούμε μελέτες, εγκαταστάσεις, ελέγχους και συντηρήσεις συστημάτων πυροπροστασίας με το προσωπικό μας το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από άρτια εκπαιδευμένους Ηλεκτρονικούς, Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Έχουμε λοιπόν το εργασιακό δικαίωμα για τις παραπάνω υπηρεσίες και το δικαίωμα υπογραφής της εγκατάστασης και του ελέγχου συστημάτων πυροπροστασίας στο Κόκκινο Βιβλίο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αυτό μας κάνει διπλά υπεύθυνους στην δουλεία μας.