ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σχεδιάζουμε, προμηθεύουμε και εγκαθιστούμε συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής όλων των τύπων, για κάθε εγκατάσταση και με οποιαδήποτε απαίτηση.

Τα συστήματα τοπικής εφαρμογής αποτελούν ένα μέσο κατάσβεσης που επιβάλλεται από την νομοθεσία, σε χώρους και μηχανήματα τα οποία πρέπει να προστατευτούν από πιθανή εκδήλωση ανάφλεξης, όπως απαγωγούς μαγειρείων, χώρους φόρτισης μπαταριών, ηλεκτρολογικούς πίνακες , αντλίες πρατηρίων καυσίμων, λέβητες και άλλα.

Μελετούμε, σχεδιάζουμε, προμηθεύουμε και εγκαθιστούμε συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής βάση της κείμενης νομοθεσίας και ανάλογα με την περίπτωση εφαρμόζουμε το κάθε σύστημα με το κατάλληλο υλικό κατάσβεσης σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης που πρέπει να προστατευτεί, όπως :
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ WET CHEMICAL
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΩΝ, CO2, NOVEC, FM200, INERGEN
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΝΗΣ

 

Η ADM έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία και οι μηχανικοί μας θα μελετήσουν και θα εγκαταστήσουν με τον σωστό τρόπο κάθε σύστημα τοπικής εφαρμογής όσο δύσκολο και αν είναι το έργο.