ΠιστοποιΗσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Η εγκατάσταση και η συντήρηση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας είναι εργασίες που πρέπει να εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο από μηχανικούς που έχουν την αντίστοιχη ειδικότητα και το δικαίωμα υπογραφής εργασιών στα συστήματα αυτά.

Σεβόμενοι τους πελάτες μας και τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε, φροντίσαμε να πιστοποιηθούμε στην Εγκατάσταση, & Συντήρηση Συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρασφάλειας, στον Περιοδικό Έλεγχο Πυροσβεστήρων , στην Εμπορία Μέσων Πυροπροστασίας με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ-ISO-9001:2015 από τον ελεγκτικό φορέα ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε με αριθμό Πιστοποίησης MIRTEC1-00-9411CER11.1072200955.

Επίσης η ADM διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων σύμφωνα με την ΚΥΑ618, από τον Ελεγκτικό Φορέα ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε ,με αριθμό πιστοποίησης MIRTEC1-00-9411CER11.7072200353.