ΠιστοποιΗσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Η εγκατάσταση και η συντήρηση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας είναι εργασίες που πρέπει να εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο από μηχανικούς που έχουν την αντίστοιχη ειδικότητα και το δικαίωμα υπογραφής εργασιών στα συστήματα αυτά.

Η ADM FIRE SAFETY SYSTEMS είναι μια τεχνική εταιρεία και αποτελείται από μια ομάδα μηχανικών που σχεδιάζουν, εγκαθιστούν, συντηρούν και πιστοποιούν συστήματα πυροπροστασίας.
Επειδή όμως σεβόμαστε τους πελάτες μας και τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε, φροντίσαμε να πιστοποιηθούμε στην εγκατάσταση, έλεγχο & συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ-ISO-9001:2015 από τον ελεγκτικό φορέα ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε


Επίσης η ADM διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων σύμφωνα με την ΚΥΑ618, από τον Ελεγκτικό Φορέα ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε ,με αριθμό πιστοποίησης MIRTEC1-00-9411CER11.7071900135 καθώς και σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ -ISO9001:2015 για έλεγχο και συντήρηση πυροσβεστήρων