ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελετούμε και σχεδιάζουμε την πυροπροστασία σας

Η ADM FIRE SAFETY SYSTEMS λόγω της τεχνικής της ιδιότητας διαθέτει τους κατάλληλους μηχανικούς, ειδικευμένους στην μελέτη συστημάτων πυροπροστασίας.

Έχουμε την δυνατότητα και την τεχνογνωσία να σχεδιάσουμε απλά αλλά και σύνθετα συστήματα που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία και να τα εφαρμόσουμε σε κάθε εγκατάσταση. Είμαστε περήφανοι που κατά την πάροδο των ετών έχουμε μελετήσει και εγκαταστήσει συστήματα για τα οποία δεν υπήρχε προηγούμενο ιστορικό εφαρμογής.

Επίσης οι ομάδα των μηχανικών μας πραγματοποιεί μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας καθώς και τις απαραίτητες διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.