ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα είναι η καρδία των συστημάτων πυρόσβεσης νερού με καταιονισμό ή με δίκτυο πυροσβεστικών φωλιών και αφρού.

Αποτελούνται από τρεις αντλίες, μία κύρια ηλεκτρική, μία δεύτερη μικρότερη ηλεκτρική ,(jokey), η οποία επιτηρεί και κρατά σε σταθερή πίεση το υδραυλικό δίκτυο πυρόσβεσης και μία τρίτη πετρελαιοκίνητη, όμοιας ισχύος με την κύρια ηλεκτρική αντλία.

Κατά την διακοπή ρεύματος αυτόματα ενεργοποιείται η αντλία με τον πετρελαιοκινητήρα ώστε να παρέχεται η αδιάλειπτα η παροχή νερού στο δίκτυο των πυροσβεστικών φωλιών ή των sprinklers. Στην περίπτωση που η κτιριακή υποδομή διαθέτει επαρκή σε μέγεθος γεννήτρια, μπορούμε να μην εγκαταστήσουμε την πετρελαιοκίνητη αντλία και στη θέση της να μπει μια ηλεκτροκίνητη όμοια με την κύρια, η οποία θα τροφοδοτείται από το Η/Ζ στην περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Προμηθεύουμε και εγκαθιστούμε πυροσβεστικά συγκροτήματα σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και πιστοποιημένα κατά ΕΝ 12845. Επίσης σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε αντλίες πυρόσβεσης σε οχήματα, ή σε εξοχικές κατοικίες και αγροκτήματα καθώς και δίκτυα πυρόσβεσης.