Ελεγχος και ΣυντΗρηση ΣυστημΑτων

Προγράμματα συντήρησης από ειδικούς που εκτελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Ο έλεγχος και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας, όπως και η εγκατάστασή τους, είναι εργασίες όπου βάση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας εκτελούνται αποκλειστικά από Μηχανικούς οι οποίοι έχουν και το δικαίωμα υπογραφής του Κόκκινου Βιβλίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας .

Η ADM είναι μια Τεχνική εταιρεία με ΑΡ. ΤΕΕ 18936, απαρτιζόμενη από μηχανικούς με εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο αυτό, πιστοποιημένη στην συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ -ISO9001:2015 από τον ελεγκτικό φορέα ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε..

 

Παρόλο που οι εγκαταστάσεις μας σε συστήματα πυρασφάλειας είναι υψηλής ποιότητας και τα υλικά που χρησιμοποιούμε κατασκευάζονται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους, εκτιμούμε ότι με την πάροδο του χρόνου η γενική φθορά μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία ενός συστήματος. Γι αυτό το λόγο επιβάλλεται και από την Εθνική Νομοθεσία ανά τακτά διαστήματα έλεγχος και συντήρηση όλων των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

Παρέχουμε προσαρμοσμένα προγράμματα συντήρησης για να διασφαλίσουμε ότι το κάθε σύστημα πυροπροστασίας του κτηρίου σας λειτουργεί αποτελεσματικά και στις πραγματικές δυνατότητές του όλο το χρόνο.

Οι υπηρεσίες συντήρησής μας περιλαμβάνουν:
• Επισκευές
• Αντικαταστάσεις
• Δοκιμές
• Ελέγχους
• Ανταλλακτικά

 

Προσαρμόζουμε τα προγράμματα συντήρησής μας ώστε να ανταποκρίνονται στις ατομικές σας απαιτήσεις. Μπορούμε προγραμματισμένα να επισκεφθούμε τις τουριστικές, εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις σας και να προβούμε σε όλους του απαραιτήτους ελέγχους και συντηρήσεις των συστημάτων σας, σύμφωνα με την συχνότητα που ορίζεται από την Εθνική Νομοθεσία, την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και τον κανονισμό λειτουργίας σας. Μπορούμε ακόμη και να παρέχουμε εφάπαξ υπηρεσίες συντήρησης, εάν το θεωρείτε απαραίτητο.

 

Στόχος μας είναι πάντα να δημιουργούμε όσο το δυνατόν λιγότερη αναστάτωση στην επιχείρησή σας, γι ‘αυτό παρέχουμε τις υπηρεσίες ελέγχου και συντήρησής ανάλογα με τις ανάγκες σας. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσουμε το έλεγχο του συστήματός σας σε ώρες εκτός λειτουργίας ή το Σαββατοκύριακο, θα το κάνουμε.

 

Στην ADM, ως μια εταιρεία εξειδικευμένη και από τις κορυφαίες στον τομέα της πυρασφάλειας στην Ελλάδα, προσπαθούμε πάντα για το βέλτιστο απέναντι στους πελάτες μας. Για το σκοπό αυτό, θα κάνουμε ότι απαιτείται για να διατηρήσουμε την ορθή λειτουργία των συστημάτων πυροπροστασίας της επιχείρησης σας.