ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΑ

Τα συστήματα πυρόσβεσης αδρανών αερίων είναι ένας πολύ απλός, αλλά αποτελεσματικός τρόπος περιορισμού της εξάπλωσης και καταστολής της φωτιάς.

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εγκαταστάσεις με κρίσιμα μηχανήματα ή επικίνδυνους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των δωματίων επικοινωνίας, τα λεβητοστάσια και των χώρων υποσταθμών για αποφυγή διασποράς πυρκαγιάς από βίαια γεγονότα, αλλά και σε βιβλιοθήκες και χώρους αρχείων.

Μόλις εντοπιστεί πυρκαγιά από ένα από τα συστήματα ανίχνευσης, θα ενεργοποιηθεί το σύστημα κατάσβεσης αδρανούς αερίου. Απελευθερώνοντας την απαιτούμενη ποσότητα αερίου στον χώρο, θα μειωθούν τα ποσοστά οξυγόνου σε χαμηλότερα από τα επίπεδα που απαιτούνται για την καύση.

 

Διαθέτουμε και αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε και να εγκαταστήσουμε συστήματα διαφόρων αδρανών αερίων, τα οποία είναι κατάλληλα για μια ποικιλία διαφορετικών εγκαταστάσεων και εφαρμογών, όπως CO2, Argonite, FM-200, Novec, κ.α.

 

Το CO2 και ο ARGONITE (ένα αέριο μείγμα αζώτου και αργού) λειτουργούν μειώνοντας τα επίπεδα οξυγόνου στο δωμάτιο για να σβήσουν μια φωτιά διατηρώντας παράλληλα αρκετό οξυγόνο για να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή.
Το FM-200 λειτουργεί ελαφρώς διαφορετικά. Προκαλεί μια χημική αντίδραση στον αέρα, η οποία επιβραδύνει τη διαδικασία οξείδωσης αρκετά για να σβήσει μια φωτιά πριν αρχίσει πραγματικά.

Τι είδους σύστημα χρειάζομαι;

Καθώς κάθε τύπος αερίου έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, έτσι και η επιλογή βασίζεται σε διάφορους παράγοντες όπως, το πού θα τοποθετηθεί, από ποια άλλα αέρια, χημικά και υλικά θα περιβάλλεται, τον όγκο του χώρου και την υγεία και την ασφάλεια αυτών που θα εργάζονται σε περιοχές που προστατεύονται από το αέριο.
Οι αφοσιωμένοι Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μας εξειδικευμένοι στα συστήματα πυρασφάλειας, μπορούν εύκολα και γρήγορα να διασυνδέσουν τα συστήματα κατάσβεσης αερίων σε ένα ευρύτερο σύστημα πυρανίχνευσης και συναγερμού.

 

Μπορούν να εγκατασταθούν με τους περισσότερους πίνακες κατάσβεσης όταν αυτοί είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΝ12094 και απαιτούν τακτικό και ολοκληρωμένο έλεγχο και συντήρηση για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

 

Αναλαμβάνουμε χωρίς καμία υποχρέωση και χωρίς κόστος την αυτοψία, την μελέτη και υπολογισμό ενός τέτοιου συστήματος και την σύνταξη προσφοράς για τον πελάτη από μηχανικό της εταιρείας μας. Η εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων αυτών πραγματοποιείται μόνο από Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, ειδικότητες που διαθέτει η εταιρεία μας, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία.