ΣυστΗματα ΚατΑσβεσης με ΓεννΗτριες ΑερολΥματος

Στην ADM ως πρωτοπόροι διαθέτουμε και εγκαθιστούμε την αιχμή της τεχνολογίας στα συστήματα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης, όπως είναι οι γεννήτριες αερολύματος.

Η τεχνολογία του συμπυκνωμένου αερολύματος για την καταστολής της φωτιάς εμφανίστηκε στο προσκήνιο ως συνέπεια του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, το 1994. Η διεθνής αυτή συνθήκη κατάργησε τις ουσίες που συνεργούν στην καταστροφή του όζοντος, όπως το Halon και άλλες αλογονανθρακικές και χλωροφθορανρακικές ουσίες.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους πυρόσβεσης (συστήματα αερίου ή συστήματα καταιονισμού), η φωτιά κατασβήνεται κυρίως με τη διακοπή των χημικών αλυσιδωτών αντιδράσεων στη φλόγα, σύμφωνα με το τετράεδρο της φωτιάς, χωρίς να μειώνεται το οξυγόνο.

 

Για τα συστήματα ολικής κατάκλισης υποσταθμών σας προτείνουμε την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων με γεννήτριες αερολύματος οι οποίες αποτελούν την πιο σύγχρονη και συμφέρουσα λύση με μικρό κόστος συντήρησης και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με αυτά τα συστήματα έχετε τα εξής, μεταξύ άλλων, πλεονεκτήματα :

 

– Δεν δεσμεύεται χώρος από τις εγκαταστάσεις σας για φιάλες αερίων, οι οποίες είναι φιάλες υπό υψηλή πίεση και πρέπει να είναι προστατευμένες για λόγους ασφαλείας.
– Δεν απαιτείται σωλήνωση για την λειτουργία του συστήματος.
– Δεν αερόλυμα δεν είναι τοξικό όπως το διοξείδιο του άνθρακα.
– Δεν απαιτείται απομάκρυνση των γεννητριών από τον χώρο κατάσβεσης, όπως συμβαίνει κατά την υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση των φιαλών διοξειδίου.
– Οι γεννήτριες αερολύματος που διαθέτουμε φέρουν πιστοποιήσεις κατά ΕΝ & UL.