ελεγχος και Αναγομωση ΠυροσβεστΗρων

Διαθέτουμε πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων σύμφωνα με την ΚΥΑ618,από τον Ελεγκτικό Φορέα ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε ,με αριθμό πιστοποίησης MIRTEC1-00-9411CER11.7071900135.

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα, όπως όλα τα συστήματα πυροπροστασίας και οι πυροσβεστήρες πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Βάση της ΚΥΑ 618 σε όλους τους πυροσβεστήρες πρέπει να διενεργείτε ετήσιος έλεγχος. Κάθε πέντε έτη πρέπει επίσης να υποβληθούν σε αναγόμωση, ενώ κάθε 10 χρόνια πρέπει να υποβληθούν σε υδραυλική δοκιμή στην πίεση που αναφέρει ο κατασκευαστής τους. Η διάρκεια ζωής των πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης είναι 20 χρόνια ενώ σε στους υψηλής πίεσης δεν υπάρχει όριο αρκεί να περνούν επιτυχώς την υδραυλικής δοκιμή κάθε 10 χρόνια.

Η ADM παρέχει την υπηρεσία ελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων με ευθύνη , σοβαρότητα και συνέπεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας προστατεύονται ανά πάσα στιγμή.